معنی و ترجمه کلمه rainstorm به فارسی rainstorm یعنی چه

rainstorm


)rainsquall(باد و باران ،باران شديد،باران بوام با توفان
معمارى : طوفان باران

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها