معنی و ترجمه کلمه raise the wind به فارسی raise the wind یعنی چه

raise the wind


پول براى مقصودى راه انداختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها