معنی و ترجمه کلمه raker به فارسی raker یعنی چه

raker


تير مهار
عمران : تيرى که پشت ديوار بطور مايل مى بندند تا ديوار سقوط نکند
معمارى : تير شيبدار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها