معنی و ترجمه کلمه raking bond به فارسی raking bond یعنی چه

raking bond


معمارى : رج چينى جناغى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها