معنی و ترجمه کلمه rally به فارسی rally یعنی چه

rally


اجتماع مجدد،دوباره جمع شدن ،صف ارايى کردن ،دوباره جمع اورى کردن ،دوباره بکار انداختن ،نيروى تازه دادن به ،گرد امدن ،سرو صورت تازه گرفتن ،پشتيبانى کردن ،تقويت کردن ،بالا بردن قي مت
علوم نظامى : تجمع براى تجديد قوا يا تجديد سازمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها