معنی و ترجمه کلمه random access memory به فارسی random access memory یعنی چه

random access memory


حافظه با دستيابى تصادفى
کامپيوتر : حافظه دستيابى مستقيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها