معنی و ترجمه کلمه random copolymer به فارسی random copolymer یعنی چه

random copolymer


شيمى : همبسپار بى نظم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها