معنی و ترجمه کلمه range check به فارسی range check یعنی چه

range check


کامپيوتر : بررسى محدوده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها