معنی و ترجمه کلمه range correct به فارسی range correct یعنی چه

range correct


برد خوب
علوم نظامى : فرمان برد خوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها