معنی و ترجمه کلمه range correction به فارسی range correction یعنی چه

range correction


تصحيح برد سلاح
علوم نظامى : تصحيح برد تيراندازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها