معنی و ترجمه کلمه range deviation به فارسی range deviation یعنی چه

range deviation


انحراف بردى
علوم نظامى : خطاى بردى توپ يا گلوله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها