معنی و ترجمه کلمه range dispersion به فارسی range dispersion یعنی چه

range dispersion


علوم نظامى : پراکندگى در برد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها