معنی و ترجمه کلمه range error به فارسی range error یعنی چه

range error


اشتباه در تخمين دريايى
علوم نظامى : اشتباه بردى اشتباه برد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها