معنی و ترجمه کلمه range keeper به فارسی range keeper یعنی چه

range keeper


علوم نظامى : محاسب مسافت توپ
علوم دريايى : محاسب توپ ،محاسب مسافت توپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها