معنی و ترجمه کلمه range officer به فارسی range officer یعنی چه

range officer


افسر مسئول ميدان تير
علوم نظامى : افسر تير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها