معنی و ترجمه کلمه range rake به فارسی range rake یعنی چه

range rake


اليداد مسافت سنج
علوم نظامى : دستگاه اليدادتى شکل


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها