معنی و ترجمه کلمه range rake به فارسی range rake یعنی چه

range rake


اليداد مسافت سنج
علوم نظامى : دستگاه اليدادتى شکل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها