معنی و ترجمه کلمه range section به فارسی range section یعنی چه

range section


علوم نظامى : قسمت مسئول مسافت ياب يا کار با دستگاه مسافت ياب در يک اتشبار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها