معنی و ترجمه کلمه ransom به فارسی ransom یعنی چه

ransom


وجهى که جهت ازاد کردن اسير يا خريدارى مدت زندان قابل خريد پرداخت شود وجهى که جهت احتراز از تنبيهات جزايى از طرف مجرم و به جاى تقبل ان تنبيهات پرداخت شود،خونبها،غرامت جنگى ،جزيه ،ازادى کسى ياچيزى را خريدن ،فديه دادن
قانون ـ فقه : فديه ،وجهى که جهت جلوگيرى از ضبط اموال پرداخت مى شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها