معنی و ترجمه کلمه rapid eye movements (rem) به فارسی rapid eye movements (rem) یعنی چه

rapid eye movements (rem)


حرکات سريع چشم
روانشناسى : ار اى ام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها