معنی و ترجمه کلمه rapping به فارسی rapping یعنی چه

rapping


روانشناسى : ضربه زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها