معنی و ترجمه کلمه rapt in meditation به فارسی rapt in meditation یعنی چه

rapt in meditation


مستغرق ،انديشه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها