معنی و ترجمه کلمه rarefaction به فارسی rarefaction یعنی چه

rarefaction


)rarefactional(ترقيق
علوم هوايى : جريان مافوق صوت در مجراى همگرا که در ان فشار کاهش يافته و سرعت شديدا افزايش يابد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها