معنی و ترجمه کلمه ras algethi به فارسی ras algethi یعنی چه

ras algethi


راس الجاثى
نجوم : الفا - جاثى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها