معنی و ترجمه کلمه rat a tat به فارسی rat a tat یعنی چه

rat a tat


)rat a tat tat(صداى ناشى از ضربات تند و متوالى ،ضربات متوالى و تند زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها