معنی و ترجمه کلمه rate of consumption به فارسی rate of consumption یعنی چه

rate of consumption


بازرگانى : نرخ مصرف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها