معنی و ترجمه کلمه rate of pouring به فارسی rate of pouring یعنی چه

rate of pouring


سرعت ريزش ،سرعت سيلان
علوم مهندسى : سرعت جارى شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها