معنی و ترجمه کلمه rate of return به فارسی rate of return یعنی چه

rate of return


عمران : نرخ بازدهى
بازرگانى : نرخ بازده ،نرخ بازدهى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها