معنی و ترجمه کلمه rate of return به فارسی rate of return یعنی چه

rate of return


عمران : نرخ بازدهى
بازرگانى : نرخ بازده ،نرخ بازدهى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها