معنی و ترجمه کلمه rater به فارسی rater یعنی چه

rater


سرزنش کننده ،نرخ بند،تخمين زن ،ارزياب
روانشناسى : درجه بندى کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها