معنی و ترجمه کلمه ration allowance به فارسی ration allowance یعنی چه

ration allowance


حق جيره ،حق معاش
علوم نظامى : پول جيره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها