معنی و ترجمه کلمه rational numbers به فارسی rational numbers یعنی چه

rational numbers


اعداد گويا
بازرگانى : اعداد منطقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها