معنی و ترجمه کلمه rationing of foreign exchange به فارسی rationing of foreign exchange یعنی چه

rationing of foreign exchange


بازرگانى : جيره بندى ارز خارجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها