معنی و ترجمه کلمه raucity به فارسی raucity یعنی چه

raucity


خشونت ،ناهنجارى ،کلفتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها