معنی و ترجمه کلمه ravenously به فارسی ravenously یعنی چه

ravenously


حريصانه ،با گرسنگى زياد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها