معنی و ترجمه کلمه ravine به فارسی ravine یعنی چه

ravine


فرکند،ابکند،دره تنگ و عميق ،داراى دره تنگ کردن
معمارى : مسيل
زيست شناسى : شياره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها