معنی و ترجمه کلمه raw data به فارسی raw data یعنی چه

raw data


داده هاى خام
کامپيوتر : داده خام
روانشناسى : داده هاى خام
بازرگانى : ارقام خام ،داده هاى اوليه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها