معنی و ترجمه کلمه raw statistics به فارسی raw statistics یعنی چه

raw statistics


امارهاى خام
بازرگانى : امارهاى اوليه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها