معنی و ترجمه کلمه rawness به فارسی rawness یعنی چه

rawness


خامى ،ناازمودگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها