معنی و ترجمه کلمه reaction formation به فارسی reaction formation یعنی چه

reaction formation


روانشناسى : واکنش وارونه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها