معنی و ترجمه کلمه read به فارسی read یعنی چه

read


قرائت کردن ،باز خواندن ،تعبير کردن
علوم مهندسى : خواندن
کامپيوتر : بازخواندن
قانون ـ فقه : استنباط کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها