معنی و ترجمه کلمه ready for duty به فارسی ready for duty یعنی چه

ready for duty


اماده کار،اماده انجام وظيفه
علوم مهندسى : اماده خدمت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها