معنی و ترجمه کلمه reagent به فارسی reagent یعنی چه

reagent


(ش ).معرف ،موضوع ازمايش روانى
شيمى : واکنشگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها