معنی و ترجمه کلمه real property به فارسی real property یعنی چه

real property


اموال غيرمنقول( مثل زمين و تاسيسات)
قانون ـ فقه : دارايى غير منقول
علوم نظامى : اموال غيرمنقول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها