معنی و ترجمه کلمه rear sight به فارسی rear sight یعنی چه

rear sight


علوم مهندسى : نماى پشت
علوم نظامى : شکاف درجه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها