معنی و ترجمه کلمه rechargeable battery به فارسی rechargeable battery یعنی چه

rechargeable battery


شيمى : باترى بارشدنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها