معنی و ترجمه کلمه recipient به فارسی recipient یعنی چه

recipient


گيرنده ،دريافت کننده ،وصول کننده
بازرگانى : دريافت کنندگان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها