معنی و ترجمه کلمه recognizance به فارسی recognizance یعنی چه

recognizance


التزام نامه ،التزام ،تعهد نامه ،سپرده التزامى ،وجه الضمانه
قانون ـ فقه : وجه الضمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها