معنی و ترجمه کلمه rectal به فارسی rectal یعنی چه

rectal


(تش ).وابسته براست روده ،وابسته به معاء غلاظ،وابسته به مقعد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها