معنی و ترجمه کلمه rectangular coordinate system به فارسی rectangular coordinate system یعنی چه

rectangular coordinate system


کامپيوتر : سيستم مختصاتى مستطيلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها