معنی و ترجمه کلمه rectify به فارسی rectify یعنی چه

rectify


تصحيح کردن ،برطرف کردن ،جبران کردن ،يکسو کردن ،اصلاح کردن
علوم مهندسى : يکسو کردن
قانون ـ فقه : تصفيه کردن
بازرگانى : تصحيح کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها