معنی و ترجمه کلمه recusatio judicis به فارسی recusatio judicis یعنی چه

recusatio judicis


قانون ـ فقه : رد قاضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها